Home  |  Informatie  |  Contact  |  Links

  

 

Pels Management & Consultancy
 

Vermogensadvies
Executeur Testamentair

Ronald-Jan Pels is inzetbaar als onafhankelijke deskundige voor begeleiding bij de afhandeling van alle notariële en fiscale formaliteiten en voor alle uitvoerende werkzaamheden met betrekking tot de afwikkeling van de nalatenschap, waaronder het beheer van de onverdeelde boedel. Deze inzet kan plaatsvinden als door de erfgenamen gevolmachtigd onafhankelijk executeur of als adviseur van de door de erflater aangewezen executeur en/of als toezichthouder namens de (overige) erfgenamen. Deze inzet zal plaatsvinden conform de opdracht van de erfgenamen, respectievelijk van de aangewezen Executeur Testamentair. Deze opdracht wordt vooraf vastgelegd in een Overeenkomst van Opdracht, waarin de opdracht, de kosten van inzet en overige condities worden beschreven.

100%-vertrouwensrelatie “Integriteit en absolute onafhankelijkheid geldt bij mij als hoogste predikaat. Bij het beheer van vermogen, respectievelijk de onverdeelde boedel dien ik het belang van mijn opdrachtgever (erflater, executeur testamentair en/of erfgenamen) met uitgebalanceerde rechtvaardigheid en een gevoelig oog voor zowel de gezamenlijke, als eventuele tegengestelde belangen.”

Ronald-Jan Pels