Home  |  Informatie  |  Contact  |  Links

  

 

Pels Management & Consultancy
 

Recovery Consultant

Bij acute problemen is Ronald-Jan Pels inzetbaar voor analyse, kwantificering en prioritering van bedrijfskundige, fiscale, juridische en financiële risico's in de rol als vertrouwenspersoon van de DGA. Hij adviseert zowel over directe en concrete maatregelen als over strategische maatregelen ter bescherming van uw inkomen en vermogen in privé en ter bescherming van uw bedrijfsvermogen en de rentabiliteit van uw bedrijf. Met deze adviezen kunt u herstelmaatregelen initiëren, risico's indammen, weerstand bieden aan dreigingen en de continuïteit van uw bedrijf veilig stellen.

Als Recovery Consultant verricht Pels Management & Consultancy zijn werkzaamheden op uurbasis of dagdeelbasis, al naar gelang de behoefte. De werkzaamheden omvatten inventarisatie- en adviesgesprekken, onderzoek van documenten en contracten -indien nodig voor vaststelling van de juridische positie- en begeleiding bij de uitvoering van herstelmaatregelen. Ook wordt de DGA -indien gewenst- begeleid bij gesprekken met financiers en andere contractpartners.

De Recovery Consultant is voortdurend bereikbaar voor direct advies per mail of telefoon.

Ronald-Jan Pels