Home  |  Informatie  |  Contact  |  Links

  

 

Pels Management & Consultancy
 

Projectmanagement

Deze projecten kunnen onder meer uitvoerende werkzaamheden omvatten betreffende:
• voorbereiding en/of uitwerking van nieuw bedrijfsbeleid
• voorbereiding en aansturing van nieuw- en verbouwprojecten
• voorbereiding en aansturing van uitbreidings- of inkrimpingsplannen
• voorbereiding en aansturing van kortlopende reorganisatieprojecten
• voorbereiding en begeleiding van processen inzake bedrijfsopvolging, fusie of overname
• uitwerking van investeringsplannen en financieringsplannen
• begeleiding bij het optuigen of verbeteren van de financieringsstructuur van de onderneming
• begeleiding bij het optimaliseren van de bankrelatie
• bedrijfsrisicoanalyse en begeleiding bij het optimaliseren van de verzekeringsportefeuille
• vastlegging van beleid en plannen in een formeel ondernemingsplan

De projectopdracht wordt vooraf vastgelegd in een Overeenkomst van Opdracht, waarin de opdracht, de kosten van inzet en overige condities worden beschreven.

Ronald-Jan Pels