Home  |  Informatie  |  Contact  |  Links

  

 

Pels Management & Consultancy
 

Bedrijfskundig advies

bij ontwikkeling en uitvoering van strategisch beleid, businessplan, investeringsplan, financieringsplan, bedrijfsfusie, bedrijfsverkoop en bedrijfsovername

Interim management

voor tijdelijke vervulling van directiefunctie of lijnmanagement in profit- en nonprofitorganisaties

Bedrijfscommissaris

onafhankelijke en deskundige vertrouwenspersoon als persoonlijk klankbord voor DGA en management betrokken als vaste externe, vertrouwelijke adviseur

Projectmanagement

voor leiding of ondersteuning bij plannen en uitvoeren van projecten inzake reorganisatie, huisvesting, bedrijfsuitbreiding/-krimp, en marktpositionering

Recovery Consultant

 
strategisch advies en directe hulp bij het treffen van maatregelen tegen bedrijfskundige, fiscale, juridische, financiële en bancaire problemen.

Vermogensadviseur en Testamentair Executeur

hands-on ondersteuning bij het beheer en afwikkelen van nalatenschappen

Ronald-Jan Pels 

Ronald-Jan Pels

"Vanuit ruim 20 jaar vakmanschap als zakelijk bankier heb ik vele ondernemers in het MKB en Grootbedrijf gefinancierd, bancair begeleid en geadviseerd over de kansen en bedreigingen in hun bedrijf. Als teamleider en kantoordirecteur ontwikkelde ik mij als “peoplemanager”. Als bestuurder in non-profit organisaties ontwikkelde ik oog voor "de publieke zaak" en voor tegenstrijdige belangen. Mijn bancaire loopbaan en mijn diverse bestuurlijke functies leverden mij een zeer breed competentieprofiel. Ik ben een generalist met helicopterview en strategische visie en lever u breed en deskundig advies."

Download hier mijn complete CV