Home  |  Informatie  |  Contact  |  Links

  

 

Pels Management & Consultancy
 

Bedrijfskundig advies

Mijn meerwaarde is mijn brede kennis en ervaring. Mijn expertise ligt zowel op financieel en economisch terrein, als op terreinen als marketing&sales, fiscale- en juridische zaken en het adequaat leiding geven aan organisaties. Naast mijn ruime ervaring in het bedrijfsleven heb ik ervaring in bestuursfuncties in het onderwijs, bij non-profit instellingen en - als ex-raadslid - in de politiek.

Verder beschik ik over een persoonlijk netwerk met vele specialistische kennisdragers. We zijn gesprekspartners op vertrouwelijke voet. Ik verbind me als vaste extern adviseur tegen een vaste maandfee, en voer adviesgesprekken bij 1 tot 4 bedrijfsbezoeken per maand. Daarnaast ben ik doorlopend bereikbaar voor advies.

Aanvullend ben ik beschikbaar voor ondersteunend en uitvoerend werk op urenbasis bij veranderingsprocessen, bedrijfsuitbreidingen en bedrijfsovernames, en bij het opstellen en uitwerken van financieringsplannen en businessplannen.”

100%-vertrouwensrelatie: Echte onafhankelijkheid geldt bij mij als hoogste predikaat. Ik heb geen enkel persoonlijk belang bij de business die een bank, een accountant/fiscalist, een notaris/jurist, een verzekeraar/tussenpersoon of andere leverancier gaat krijgen als een ondernemer mijn adviezen volgt.

Ronald-Jan Pels